СППР-ПРАТ «САНСЕРВІС»

Повне найменування Товариства: Спеціалізоване підприємство підрядних робіт – Приватне акціонерне товариство “Сансервіс”

Скорочене найменування товариства: СППР-ПрАТ «Сансервіс».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 03333564

Місцезнаходження: 58023, м. Чернівці, Комунальників, 6.

Телефон/факс: (0372) 54-74-13.

РЕГУЛЯРНА (РІЧНА) ІНФОРМАЦІЯ

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 03.05.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 26.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 26.04.2019р.)

Спростування звіту за 2018 рік (розміщено 24.07.2019р.)

Звіт за 2018 рік (повторно) (розміщено 24.07.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 22.04.2020р.)

Звіт за 2019 рік (з ЕЦП) (розміщено 22.04.2020р.)

Звіт за 2020 рік (розміщено 14.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік (з ЕЦП) (розміщено 14.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (розміщено 14.04.2021р.)

Спростування звіту за 2020 рік (розміщено 06.09.2021р.)

Спростування звіту за 2020 рік (з ЕЦП) (розміщено 06.09.2021р.)

Звіт за 2020 рік (виправлений) (розміщено 06.09.2021р.)

Звіт за 2020 рік (з ЕЦП) (виправлений) (розміщено 06.09.2021р.)

Звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (виправлений)(розміщено 06.09.2021р.)

 

 

 

НЕРЕГУЛЯРНА (ОСОБЛИВА) ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про юридичний факт від 20.05.2011

Особлива інформація (Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв) від 25.04.2013р.

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб) від 24.04.2014р.

Особлива інформація “Відомості про зміну власників 10 та більше % акцій емітента” від 20.04.2015р.  (розміщено 22.04.2015р.)

Особлива інформація “Відомості про зміну власників 10 та більше % акцій емітента” від 30.03.2016р.  (розміщено 31.03.2016р.)

Особлива інформація “Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій” від 27.08.2018р.  (розміщено 28.08.2018р.)

Особлива інформація “Відомості про зміну складу посадових осіб”  (розміщено 05.10.2018р.)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27.05.201(розміщено 22.04.2015р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 01.10.2018 (розміщено 27.08.2018р.)