Close

Про внесення змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

05 серпня 2014 набуло чиності рішення НКЦПФР від 24.06.2014 № 807 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України»

Рішенням НКЦПФР № 807 від 24.06.2014р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 р. за № 813/2559, було внесено зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 року за № 1502/24034, який має укладатися між депозитарними установами та їх депонентами відповідно до Закону України «Про депозитарну систему».

Договори про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладені Депонентом з Депозитарною установою до набрання чинності цим рішенням, мають бути приведені у відповідність до рішення № 807 від 24.06.2014 р. протягом шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням, тобто до 05.02.2015р.