ПРАТ «ТРИКОТАЖНА ФІРМА АРНІКА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00307543

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”

Скорочене найменування (згідно Статуту): ПрАТ “Трикотажні фірма “Арніка”

Юридична адреса: 58000, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6

Керівник: Козлова Тетяна Микитівна

Депозитарна установа, що обслуговує емітента: Чернівецька філія “Буковина-зберігач” товариства з обмежено відповідальніст “НВП “Магістр”

Депозитарій, що обслуговує емітента: Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”

Статутний капітал (грн.): 31884.50

Телефон: (0372) 52-30-95

Факс: (0372) 52-60-14.

E-mail: info@arnika.cv.ua ; arnika@bukzberigach.cv.ua

 

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут ВАТ

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут ПАТ (розміщено 08.04.2015р.)

Статут ПрАТ (розміщено 18.04.2017р.)

 

 

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Свідоцтво про випуск цінних паперів

 

ПРОТОКОЛИ ЗБОРІВ

Протокол ЗЗА від 31.03.2015р. (розміщено 10.04.2015р.)

Протокол ЗЗА від 23.03.2016р. (розміщено 31.03.2016р.)

Протокол ЗЗА від 05.04.2017р. (розміщено 14.04.2017р.)

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК

Аудиторський висновок за 2011 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік

Аудиторський висновок за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік (розміщено 02.04.2015р)

Аудиторський висновок за 2014 рік (розміщено 02.04.2015р)

Аудиторський висновок за 2015 рік (розміщено 22.02.2016р)

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік (розміщено 07.04.2017р)

Аудиторський висновок за 2016 рік (розміщено 07.04.2017р)

Аудиторський висновок за 2017 рік (розміщено 27.04.2018р)

Аудиторський висновок за 2018 рік (розміщено 12.03.2019р)

 

 

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ

Афілійовані особи емітента

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

РІЧНА РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 10.03.2016р.)

Звіт за 2015 рік з поправками (розміщено 31.03.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 27.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 22.04.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 28.04.2021р.)

Звіт за 2019 рік з ЕЦП (розміщено 28.04.2021р.)

Звіт за 2019 рік в машиночитальному форматі (розміщено 28.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік (розміщено 28.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік з ЕЦП (розміщено 28.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік в машиночитальному форматі (розміщено 28.04.2021р.)

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

Особлива інформація (10%)

Відомості про зміну складу посадових осіб від 31.03.2015р. (розміщено 03.04.2015р)

Відомості про зміну складу посадових осіб від 05.04.2017р. (розміщено 10.04.2017р)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 05.04.2017р. (розміщено 10.04.2017р)

Відомості про про зміну типу акціонерного товариства від 14.04.2017р. (розміщено 19.04.2017р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 06.07.2020р. (розміщено 06.07.2020р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 06.07.2020р. з ЕЦП (розміщено 06.07.2020р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 06.07.2020р. у машиночитальному форматі (розміщено 06.07.2020р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 05.10.2020р. (розміщено 06.10.2020р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 05.10.2020р. з ЕЦП (розміщено 06.10.2020р)

Відомості про про зміну складу посадових осіб товариства від 05.10.2020р. у машиночитальному форматі (розміщено 06.10.2020р)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2013р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30.10.2013р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2014р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29.10.2014р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31.03.2015р.

Повідомлення про виплату дивідендів (розміщено 08.04.2015р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.03.2016р. (розміщено 18.02.2016р)

Спростування (розміщено 31.03.2016р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2017р. (розміщено 04.03.2017р)