ПРАТ “ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ”

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Путильський лісокомбінат»;

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Путильський лісокомбінат»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 00274507;

Місцезнаходження: 59100, Україна,Чернівецька область, Путильський р-н, смт. Путила, вул. Українська, 186.

Телефон, факс: (03738) 2-12-81.

 

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут

Виписка з ЄДР

Свідоцтво платника ПДВ

Довідка 4 ОПП

Довідка статуправління

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про правлння

Положення про ревізійну комісію

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ

Афілійованих осіб у емітента немає

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК

Аудиторський висновок за 2011 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік

Аудиторський висновок за 2013 рік

Аудиторський висновок за 2014 рік (розміщено 10.06.2016р)

Аудиторський висновок за 2015 рік (розміщено 10.06.2016р)

Аудиторський висновок за 2016 рік (розміщено 01.06.2017р)

 

РЕГУЛЯРНА (РІЧНА) ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщно 30.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 21.06.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 25.04.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 15.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік (розміщено 15.04.2021р.)

 

НЕРЕГУЛЯРНА (ОСОБЛИВА) ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт про юридичний факт від 08.09.2011 – посадові особи

Особлива інформація Відомості про прийняття рішення про ліквідацію емітента від 08.05.2014

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 08.05.2014

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 16.10.2014

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 09.06.2016  (розміщено 16.06.2016р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 06.07.2016 (розміщено 08.07.2016р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 01.06.2017 (розміщено 07.06.2017р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 10.05.2018 (розміщено 16.05.2018р.)

Особлива інформація Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 10.05.2018 (розміщено 16.05.2018р.)

Особлива інформація Відомості про зміну типу емітента від 24.05.2018 (розміщено 30.05.2018р.)

Особлива інформація Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента від 24.06.2019 (розміщено 24.06.2019р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 24.06.2019 (розміщено 24.06.2019р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 15.09.2020 (розміщено 15.04.2021р.)

Особлива інформація Відомості про внесення змін до статуту пов’язані з переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства 15.09.2020 (розміщено 15.04.2021р.)

Повідомлення про суттєві події від 15.09.2020 (розміщено 15.04.2021р.)

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.11.2020 (розміщено 15.04.2021р.)

Особлива інформація Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство від 19.04.2021 (розміщено 05.08.2021р.)

Особлива інформація Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство від 19.04.2021 у машиночитальному форматі (розміщено 05.08.2021р.)

Особлива інформація Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду від 04.08.2021 (розміщено 05.08.2021р.)

Особлива інформація Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду від 04.08.2021 в машиночитальному форматі (розміщено 05.08.2021р.)

 

Особлива інформація Зміна складу посадових осіб емітента від 04.08.2021 (розміщено 05.08.2021р.)

Особлива інформація Зміна складу посадових осіб емітента від 04.08.2021 в машиночитальному форматі (розміщено 05.08.2021р.)

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 08.09.2011

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.06.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 08.05.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2014

Протокол загальних зборів акціонерів від 08.05.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 09.06.2016 (розміщено 29.04.2016р.)

Протокол загальних зборів акціонерів від 09.06.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 25.05.2017 (розміщено 21.04.2017р.)

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів 24.06.2019  (розміщено 24.05.2019р.)

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2020  (розміщено 10.03.2020р.)

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2020  (з ЕЦП)

Інформація про акції станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( розміщено 10.03.2020)

Інформація про акції станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (з ЕЦП)