ПРАТ «ПОБУТ»

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Побут»;

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Побут»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 03058112;

Місцезнаходження: 60300, Україна,Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Центральна, 88.

телефон: (03733) 2-19-27.

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ, ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревізора

РЕГУЛЯРНА (РІЧНА) ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 25.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 24.04.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 21.04.2020р.)

Звіт за 2019 рік з ЕЦП (розміщено 21.04.2020р.)

Звіт за 2020 рік (розміщено 14.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік з ЕЦП (розміщено 14.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (розміщено 14.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік (виправлений) (розміщено 10.09.2021р.)

Звіт за 2020 рік з ЕЦП (виправлений) (розміщено 10.09.2021р.)

Звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (виправлений) (розміщено 10.09.2021р.)

Спростування звіту за 2020 рік (розміщено 10.09.2021р.)

Спростування звіту за 2020 рік з ЕЦП (розміщено 10.09.2021р.)

 

 

НЕРЕГУЛЯРНА (ОСОБЛИВА) ІНФОРМАЦІЯ:

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб)  від 25.04.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 01.08.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 29.08.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 24.03.2014р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 12.11.2014р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб)  від 10.02.2015р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 30.04.2015р. (розміщено 07.05.2015р.) 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)  від 18.06.2015р. (розміщено 23.06.2015р.) 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)  від 28.11.2016р. (розміщено 01.12.2016р.)

Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)  від 10.09.2021р. (розміщено 10.09.2021р.)

Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)  від 10.09.2021р. з ЕЦП (розміщено 10.09.2021р.)

Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)  від 10.09.2021р. в машиночитальному форматі (розміщено 10.09.2021р.)

Особлива інформація (Відомості про складу посадових осіб емітента)  від 29.11.2021р. (розміщено 30.11.2021р.)

Особлива інформація (Відомості про складу посадових осіб емітента)  від 29.11.2021р. з ЕЦП (розміщено 30.11.2021р.)

Особлива інформація (Відомості про складу посадових осіб емітента)  від 29.11.2021р. в машиночитальному форматі (розміщено 30.11.2021р.)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 13.12.2012р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 25.04.2013р.

Протокол заальних зборів акціонерів від 28.04.2011

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 18.06.2015р. (розміщено 07.05.2015р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 29.11.2021р. (розміщено 25.10.2021р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 29.11.2021р. з ЕЦП (розміщено 25.10.2021р.) 

 

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ