ПРАТ «ПОБУТ»

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Побут»;

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Побут»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 03058112;

Місцезнаходження: 60300, Україна,Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Центральна, 88.

телефон: (03733) 2-19-27.

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ, ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревізора

РЕГУЛЯРНА (РІЧНА) ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 25.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 24.04.2019р.)

НЕРЕГУЛЯРНА (ОСОБЛИВА) ІНФОРМАЦІЯ:

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб)  від 25.04.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 01.08.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 29.08.2013р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 24.03.2014р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 12.11.2014р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб)  від 10.02.2015р. 

Особлива інформація (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій)  від 30.04.2015р. (розміщено 07.05.2015р.) 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)  від 18.06.2015р. (розміщено 23.06.2015р.) 

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)  від 28.11.2016р. (розміщено 01.12.2016р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 13.12.2012р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 25.04.2013р.

Протокол заальних зборів акціонерів від 28.04.2011

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 18.06.2015р. (розміщено 07.05.2015р.)

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ