ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1»

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Чернівецький цегельний завод №1»

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Чернівецький цегельний завод №1»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Товариства: 05383253

Місцезнаходження: 58003, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Зелена, 3

Керівник: Боршан Олена Олександрівна

Депозитарна установа, що обслуговує емітента: Чернівецька філія “Буковина-зберігач” ТОВ “НВП “Магістр”

Депозитарій, що обслуговує емітента: ПАТ “Національний депозитарій України”

Статутний капітал (грн.):  552 390.00

телефон: (0372) 524904, факс: (0372) 52-75-91

E-mail: cegel_1@bukzberigach.cv.ua

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про Виконавчу дирекцію

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про ревізійну комісію

ПРОТОКОЛИ ЗБОРІВ

протокол загальних зборів акціонерів від 20.04.2011

протокол загальних зборів акціонерів від 05.07.2013

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК

Аудиторський висновок за 2011 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік

Аудиторський висновок за 2013 рік

Аудиторський висновок за 2014 рік (розміщено –  13.03.2015р.)

Аудиторський висновок за 2015 рік (розміщено –  20.04.2016р.)

Аудиторський висновок за 2016 рік (розміщено –  14.04.2017р.)

Аудиторський висновок за 2017 рік (розміщено –  27.04.2018р.)

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ

Афілійовані особи емітента (розміщено 20.02.2015р)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

РІЧНА РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2010 рік

Звіт за 2011 рік

Фінансова звітність за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 29.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 27.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 25.04.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 21.04.2020р.)

Звіт за 2019 рік з ЕПЦ (розміщено 21.04.2020р.)

Звіт за 2020 рік (розміщено 29.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік з ЕЦП (розміщено 29.04.2021р.)

Звіт за 2020 рік у машиночитальному форматі (розміщено 29.04.2021р.)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Особлива інформація від 20.04.2011 -10%

Особлива інформація від 20.04.2011 – посадові особи

Особлива інформація від 21.03.2012 – посадові

Особлива інформація від 15.05.2012 – 10%

Особлива інформація від 17.01.2013 – посадові

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 05.07.2013р.

Особлива інформація від 31.05.2013 – посадові

Особлива інформація від 20.06.2013 – 10%

Особлива інформація від 05.07.2013 – посадові

Особлива інформація від 05.07.2013 – ліквідація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.07.2014р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 06.03.2015р.

Особлива інформація від 18.02.2015 – зміна власників 10% СК

Особлива інформація від 06.03.2015 – зміна посадових осіб. (розміщено  13.03.2015р.)

Особлива інформація від 19.04.2016 – зміна посадових осіб. (розміщено  22.04.2016р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.02.2018р. (розміщено 12.01.2018р.)

Особлива інформація від 14.02.2018 – зміна складу посадових осіб. (розміщено  16.02.2018р.)

Особлива інформація від 14.02.2018 – попереднє схвалення значних правочинів (розміщено  16.02.2018р.)

Особлива інформація від 01.03.2018 – зміна типу акціонерного товариства (розміщено  02.03.2018р.)

Особлива інформація від 01.04.2019 – зміна складу посадових осіб. (розміщено  01.04.2019р.)

Особлива інформація від 20.05.2019 – зміна складу посадових осіб. (розміщено  02.05.2019р.)