ПРАТ «АГРОСПЕЦМОНТАЖ»

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство „Агроспецмонтаж“;

Скорочене найменування товариства: ПрАТ „Агроспецмонтаж”;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 00910953;

Місцезнаходження: 60300, Україна,Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. О. Кошового, 1.

телефон: (03733) 21110, факс: (03733) 21110.

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут

ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про Правління

Положення про Ревізійну комісію

Положення про Дочірні підприємства

РІЧНА РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ:

Звіт за 2011 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік (розміщено 28.04.2015р.)

Звіт за 2015 рік (розміщено 22.04.2016р.)

Звіт за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)

Звіт за 2017 рік (розміщено 27.04.2018р.)

Звіт за 2018 рік (розміщено 23.04.2019р.)

Звіт за 2019 рік (розміщено 04.08.2020р.)

Звіт за 2019 рік з ЕЦП (розміщено 04.08.2020р.)

Звіт за 2019 рік у машиночитальному форматі (розміщено 04.08.2020р.)

ОСОБЛИВА (НЕРЕГУЛЯРНА) ІНФОРМАЦІЯ

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб) від 28.05.2012р.

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб) від 01.07.2015р. (розміщено 06.07.2015р.)

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб) від 17.09.2015р. (розміщено 22.09.2015р.)

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб) від 07.12.219р. (розміщено 09.12.2019р.)

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб) від 07.12.2019р. – (з ЕЦП)

Особлива інформація (про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 07.12.219р. (розміщено 09.12.2019р.)

Особлива інформація (про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) від 07.12.2019р. – (з ЕЦП)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2013р.

Протокол зборів акціонерів від 05.11.10

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.09.2015р.(розміщено 06.08.2015р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.07.2017р.(розміщено 15.06.2017р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 07.12.2019р.(розміщено 21.11.2019р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 07.12.2019р.(з ЕЦП)

Інформація про акції станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів (розміщено 21.11.2019р.)

Інформація про акції станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів (з ЕЦП)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 07.12.2019р. (розміщено 09.12.2019р.)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 07.12.2019р. (з ЕЦП)

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ