Close

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ, ЯКІ УКЛАЛИ З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ/ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ

У зв’язку з набуттям чинності змін, внесених згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 09.06.2015р. до «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014р., всім емітентам, які уклали з Депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 21.07.2015 року, необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до Рішення НКЦПФР № 771 шляхом укладання додаткової угоди до існуючого договору.