Чернівецька філія “Буковина-зберігач” ТОВ НВП “Магістр” є професійним учасником ринку цінних паперів і створена для надання якісних послуг та підтримки діяльності акціонерних товариств.
 
ЧФ «Буковина-зберігач» ТОВ “НВП “Магістр” здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі копії ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286642 від 10.10.2013 р. (наказ про видачу копії ліцензії №632 від 22.11.2013р.)
 
Депозитарна установа ЧФ «Буковина-зберігач» ТОВ “НВП “Магістр” надає повний комплекс депозитарних послуг, а саме:
 • відкриття рахунків у цінних паперах
 • відповідальне зберігання цінних паперів
 • обслуговування обігу цінних паперів в Національній депозитарній системі
 • проведення операцій знерухомлення (дематериалізації) та матеріалізації цінних паперів
 • здійснення функцій номінального утримувача
 • обслуговування корпоративних операцій емітента
 • видача виписок та інформаційних довідок
Основними перевагами роботи з ЧФ «Буковина-зберігач» ТОВ “НВП “Магістр” є:
 • високий професіоналізм співробітників – наші фахівці проконсультують Вас з усіх питань обігу цінних паперів як в документарній так і бездокументарній формах існування;
 • швидкість і зручність обслуговування;
 • помірні та гнучкі тарифи;
 • забезпечення повної конфіденційності по рахунку у цінних паперах та операцій з цінними паперами.
ЧФ «Буковина-зберігач» ТОВ “НВП “Магістр” має практичний досвід з наступних питань:
 • проведення процесу дематеріалізації (переведення випуску цінних паперів з документарної форми існування в бездокументарну);
 • підготовка установчих документів акціонерного товариства;
 • підготовка та оприлюднення регулярної та нерегулярної інформацій;
 • підготовка та проведення загальних зборів акціонерів.