shapka bukzberigach

ПрАТ "Консервний завод "Рогізна""

Реквізити ПрАТ «Консервний завод «Рогізна»»:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна»»;

 

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Консервний завод «Рогізна»»;

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 14261477;

 

Місцезнаходження: 58025, Україна, , м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78.

 

Телефон: (0372) 56-01-34.

 

Статут

Полож про загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про правління

Положення про Ревізійну комісію

Протокол загальних зборів акціонерів від 02.11.10

Звіт за 2011 рік 

Звіт за 2012 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2013р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 16.10.2013р.

Особлива інформація про ліквідацію від 16.10.2013р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 22.04.2014р.

Звіт за 2013 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30.07.2014р.