shapka bukzberigach

ПАТ «Хотинське РТП»

 

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство»;

 

Скорочене найменування товариства: ПАТ «Хотинське РТП»;

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 03767481.

 

Місцезнаходження: 60014, Україна,Чернівецька область, Хотинський р-н, с. Клішківці.

 

Телефон/факс: (03731) 3-12-27.

 

Статут  

Особлива інформація від 27.09.2011 - посадові особи

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2012

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревізійну комісію

Протокол загальних зборів акціонерів від 27.09.2011

Звіт за 2011 рік

Фінансова звітність за 2011 рік

Аудиторський висновок за 2011 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2013

Звіт за 2012 рік

Фінансова звітність за 2012 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів від 29.04.2013р.

Звіт за 2013 рік

hotun